Structuri metalice neprotajate: Arhitecții și inginerii pentru construcții atunci când proiectează o clădire trebuie să țină cont și de condițiile care apar ca urmare a cerinței fundamentale securitatea la incendiu.

Dacă sunteți în căutarea unui specialist în securitatea la incendiu atunci vă aflați unde trebuie: 076.796.1619 și email contact@formare-specialisti-constructii.ro .

Aceste cerințe nu se referă doar la conformarea arhitecturală, ele se referă și la modul în care sunt proiectate structurile de rezistență. Clădirile trebuie proiectate de către inginerii structuriști pentru a putea rezista o anumită perioadă de timp fără a se prăbuși parțial sau total. În acest fel utilizatorii clădirii se pot evacua.

Cele mai utilizate soluții pentru structurile de rezistență din Români sunt următorele: structuri pe cadre din beton armat, structuri metalice, structuri pe zidărie portantă și structuri din lemn.

Conformarea clădirilor la cerința fundamentală securitatea la incendiu înseamnă ca structura de rezistență să își mențină stabilitatea o anumită perioadă de timp. Această perioadă de timp este dată de gradul de rezistență la foc.

O clădire se încadrează în grade de rezistență la foc: de la I și până la V, în care gradul I reprezintă clădirea cea mai sigură și gradul V reprezintă clădirea cu cele mai scăzute performante.

În funcție de gradul de rezistență la foc stâlpii, grinzile, planșeele și elementele de acoperiș trebuie să aibă rezistența la foc astfel:

elementgradul Igradul IIgradul IIIgradul IVgradul V
stâlpiR150R120R60R60
grinziR60R45R45R15
planșeeREI60REI45REI45REI15
acoperișR45R30R15
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC- CONDIȚII PENTRU ELEMENTELE STRUCTURALE

Ce reprezintă datele de mai sus: rezistența la foc a elementului structural, adică ce perioadă de timp trebuie să își păstreze stabilitatea. Cifrele reprezintă rezistența în minute.

Așa cum putem vedea aproape tot timpul se solicită ca să fie o structură care să reziste sub acțiunea focului cel puțin 15 minute dar în funcție de exigențe se poate merge până la 150 de minute.

Normativul prevede însă și o excepție : să se poată utiliza structuri metalice neprotejate și totuși clădirea să fie considerată în gradul II de rezistență la foc. Putem vedea mai sus că pentru gradul II de rezistență la foc ar trebui ca structurile să reziste la foc: stâlpii 120 de minute, grinzile 45 de minute, planșeele 45 de minute, acoperișul 30 de minute.

Cum se protejează structurile metalice

Pentru a se putea asigura aceste performanțe structurile metalice trebuie să fie protejate de acțiunea focului. Metalul își pierde repede stabilitatea și rezistența sub acțiunea focului, temperaturile ridicate ducând la prăbușirea construcțiilor metalice în aproximativ 15 minute.

Pentru a se evita acest lucru este necesar să se scadă temperatura în elementele metalice și acest lucru se poate face prin mai multe metode:

 • aplicarea de vopsea termospumantă
 • aplicarea de torcret termoizolant
 • protejarea prin înglogarea în elemente din beton armat
 • protejarea prin aplicarea unei protecții termoizolante cum ar fi gips carton cu vată minerală.

Toate soluțiile descrise mai sus nu au caracter limitativ, iar ele trebuie să fie certificate, agrementate.

Există și varianta ca să se facă o structură metalică mai puternică, însă aceasta are costuri mari și nu se justifică deoarece metalul transmite aproape instantaneu în structura sa temperaturile mediului înconjurător.

Când se pot utiliza structuri metalice neprotejate ?

Structurile metalice neprotejate se pot utiliza cu încadrarea clădiri în gradul II de rezistență la foc numai dacă se respectă toate condițiile următoarea:

 • nu este clădire înaltă, foarte înaltă, aglomerată sau pentru persoane care nu se pot deplasa singure(spitale, creșe, grădinițe, aziluri pentru persoane cu dizabilități sau bătrâni)
 • sarcina termică în spațiile interioare este mai mică de 420MJ/mp
 • materialele combustibile sunt astfel distribuite încât să nu pericliteze stabilitatea construcţiei prin încălzirea locală a unor elemente de construcţie în timpul incendiului
 • construcțiile să aibă maxim 15m înălțime
 • în cazul clădirilor pentru producție și / sau depozitare se mai respectă și următoarele condiții, adică numai dacă încadrarea clădirii este în una din situațiile descrise mai jos măsura se poate aplica:
 • construcţii (compartimente de incendiu), de producţie şi/sau depozitare încadrate în categoria D
  (BEI a) sau E(BE1 b) de pericol de incendiu;
 • construcţii (compartimente de incendiu), de producţie şi / sau depozitare încadrate în categoria
  C(BE2) de pericol de incendiu, cu aria construită de maximum 2000 m 2 şi ce! mult 3 niveluri
  supraterane, dacă se asigură limitarea propagării uşoare a incendiilor de la un nivel la altul
 • construcţii parter pentru depozite cu stive înalte, (peste 6,00 m înălţime a stivelor), protejate cu
  instalaţii automate de stingere cu apă
 • construcţii pentru parcarea autovehiculelor acoperite dar deschise perimetral, conform
  reglementării tehnice specifice acestora.

Structurile metalice neprotejate prezintă avantajul financiar al faptului că nu mai sunt necesare măsuri suplimentare pentru a se asigura condiția de rezistență la foc. Metalul neprotejat rezistă la incendiu cel mult 15 minute, după acest timp temperatura crește rapid și structurile se pot prăbuși total sau parțial.