VERIFICATOR INCENDIU

Proiectarea clădirilor la cerința fundamentală securitatea la incendiu reprezintă responsabilitatea tuturor proiectanților, executanților și investitorilor și verificarea se realizează printr-un verificator incendiu.

Acest lucru presupune luarea de măsuri pasive și active prin care efectele unui eventual incendiu să fie reduse până aproape de zero.

Măsurile pasive se referă la elementele de compartimentare și structurale, măsurile active se referă în general la instalațiile cu rol în securitatea la incendiu care se acționează automat, fără a fi necesară intervenția oamenilor.

Verificator incendiu

Ce este un verificator pentru proiectarea clădirilor la incendiu, la securitatea la incendiu mai exact.

Un verificator incendiu este un specialist atestat, inginer sau arhitect. Acesta poate verifica proiectele de arhitectură, proiectele de instalații cu rol în securitatea la incendiu sau ambele.

Verificatorii de proiecte pentru incendiu sunt autorizați de ministerul dezvoltării. Atestarea verificatorilor se face în urma unui examen. Inginerii de instalații, inginerii pentru construcții și arhitecții pot deveni verificatori pentru securitatea la incendiu.

Pentru planurile de arhitectură se aplică verificarea Cc(securitatea la incendiu pentru construcții), pentru planurile de instalații se va aplica verificarea Ci (securitatea la incendiu pentru instalații).

Securitatea la incendiu reprezintă o cerință fundamentală prevăzută în legea 10/1995 privind calitatea în construcții.

Există mai multe cerințe fundamentale la care proiectele se verifică.

Când se verifică proiectele tehnice la incendiu?

inginer verificator de proiecte
inginer verificator de proiecte

Proiectele tehnice se verifică obligatoriu la incendiu dacă sunt în una din categoriile de importanță A,B sau C și este necesar să se obțină avizul sau autorizația de securitate la incendiu.

Proiectantul este cel care trebuie să menționeze în interiorul documentației tehnice la care cerințe fundamentale se supune verificării un proiect tehnic.

Toate clădirile trebuie să respecte cerințele fundamentale, nu prezintă importanță dacă ele se supun procesului de avizare sau autorizare.

Dacă sunteți în căutarea unui verificator incendiu puteți să luați legătura cu noi apelând pagina de CONTACT.

Ce este avizul și autorizația de securitate la incendiu?

Avizul de securitate la incendiu reprezintă confirmarea faptului că o documentație de proiectare este corectă din punct de vedere a securității la incendiu. Avizul de securitate la incendiu se dă la faza de proiectare și nu reprezintă o autorizație ce permite funcționarea clădirii.

Dacă doriți să obțineți avizul de securitate la incendiu cu siguranță vă putem ajuta prin întocmirea unei documentații corecte.

Sunt Lulea Marius Dorin, verificator de proiecte, expert tehnic în construcții, auditor energetic gradul I și diriginte de șantier.

Sunt absolvent al Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole și doctor în domeniul ingineriei civile și al instalațiilor pentru construcții.

Sunt inginer constructor, proiectant instalații cu rol în securitatea la incendiu și proiectant sisteme de securitate la efracție.

Autorizația de securitate la incendiu reprezintă confirmarea faptului că o clădire este conformă din punct de vedere a securității la incendiu iar verificarea se face pe teren prin analizarea tuturor aspectelor care vizează această cerință fundamentală. Autorizația de securitate la incendiu se obține după execuția clădirii, în perioada de exploatare a acesteia și oferă dreptul de utilizare.

Nu toate clădirile au nevoie de autorizație de securitate la incendiu.

De multe ori se face confuzie între avizul de securitate la incendiu și autorizația de securitate la incendiu. Avizul reprezintă aprobarea proiectului tehnic, autorizația reprezintă aprobarea lucrărilor executate în realitate.

Care sunt prioritățile securității la incendiu?

Securitatea la incendiu trebuie să ducă la un grad de protecție cât mai ridicat al clădirii.

Acest lucru înseamnă: salvarea utilizatorilor, aceasta este principala cerință.

Alte cerințe: evitarea prăbușirii construcției, evitarea extinderii incendiului în interiorul clădirii și către clădirile alăturate, condiții pentru intervenția salvatorilor și doar în cele din urmă salvarea bunurilor din interior reprezintă o prioritate.

În acest sens se iau măsuri pasive și măsuri active și care vizează partea de structură, construcții și instalații.

Structura de rezistență trebuie astfel dimensionată încât să se evite prăbușirea o anumită perioadă de timp.

Clădirea se va compartimenta cu elemente de construcție verticale și orizontale astfel încât să se limiteze dezvoltarea incendiului în interior și către alte clădiri. În acest sens pereții interiori, pereții exteriori și planșeele trebuie să aibă anumite performanțe la foc.

Instalațiile cu rol în securitatea la incendiu pot fi: hidranți interiori, hidranți exteriori, instalații automate de stingere cu apă, ceață , gaz inert, spumă, praf sau alți produși agrementați, instalații pentru incendiu.

Cerințele fundamentale

Proiectele de construcții sunt supuse unor cerințe fundamentale, adică pachete de condiții tehnice ce trebuie respectate de către o clădire.

Verificarea fiecărui proiect se face prin specialiști, inclusiv proiectele de arhitectură, instalații și structură.

Securitatea la incendiu reprezintă una din cerințele fundamentale. Alte cerințe fundamentale ar fi:

  • rezistență mecanică și stabilitate
  • siguranță în exploatare și accesibilitate
  • izolare fonică
  • izolare termică și economie de energie
  • utilizarea sustenabilă a resurselor naturale

Echipa de proiectare

În general pentru proiectarea unei clădiri este nevoie de o echipă de proiectanți alcătuită din cel puțin trei specialiști.

Această echipă este formată din:

  • ingineri structuriști
  • arhitecți
  • ingineri pentru instalații.

Specialiștii răspund fiecare pentru domeniile pe care asigură proiectarea.